weterynaria

 

Zarząd Koła zwraca się z prośbą o zapoznanie się z poniższą korespondencją:

pobrane   Wytycznymi Mazowieckiego Inspektora Weterynarii w sprawie odstrzału sanitarnego
  dzików na terenie województwa mazowieckiego.
pobrane   Zasadami przeprowadzania polowań na dziki w obszarach i okresach występowania
  zagrożenia rozprzestrzenianiem się ASFV.